ထုတ်ကုန်ဗီဒီယိုများ

 

HDMI

ဂစ်တာကြိုး

HUB နှင့် adapter

coil ကြိုး

ဂစ်တာကြိုးစက်ရုံ

XLR ကြိုး

ကုမ္ပဏီစက်

မီးကြိုး

ဒရမ်ကြိုး

ဂစ်တာကြိုးအထုပ်